ویژگی های برنامه  BarOn SuperUser اندروید:

– مدیریت دسترسی SuperUser برای هر برنامه ای که نیاز به مجوز روت دارد
– اعطا یا رد درخواست مجوز، یا تنظیم کردن برای سوال کردن در هر بار
– اطلاع رسانی دسترسی Superuser و تنظیم پیکربندی در هر برنامه
– حذف نرم افزارهای bloatware (از پیش نصب شده) و برنامه های سیستم
– حذف برنامه های کاربر با یک کلیک
– امکان حذف روت گوشی یا تبلت
– دارای برنامه های لازم برای دستگاه های روت شده
– و …

ویژگی های برنامه  BarOn SuperUser اندروید:

– مدیریت دسترسی SuperUser برای هر برنامه ای که نیاز به مجوز روت دارد
– اعطا یا رد درخواست مجوز، یا تنظیم کردن برای سوال کردن در هر بار
– اطلاع رسانی دسترسی Superuser و تنظیم پیکربندی در هر برنامه
– حذف نرم افزارهای bloatware (از پیش نصب شده) و برنامه های سیستم
– حذف برنامه های کاربر با یک کلیک
– امکان حذف روت گوشی یا تبلت
– دارای برنامه های لازم برای دستگاه های روت شده
– و …