ویژگی های برنامه  BarOn SuperUser اندروید: – مدیریت دسترسی SuperUser برای هر برنامه ای که نیاز به مجوز روت دارد – اعطا یا رد درخواست مجوز، یا تنظیم کردن برای سوال کردن در هر بار – اطلاع رسانی دسترسی Superuser و تنظیم پیکربندی در هر برنامه – حذف نرم افزارهای bloatware (از پیش نصب شده) و برنامه های سیستم – حذف برنامه های کاربر با یک کلیک – امکان حذف روت گوشی یا تبلت – دارای برنامه های لازم برای دستگاه های روت شده – و …
ثبت نام سفیر