از اینکه سفیر بارآن شدید بسیار خرسندیم برای اینکه این همکاری به بهترین شکل ممکن صورت گیرد حتما مطالب زیر را مطالعه فرمایید
درخواست
برای استفاده از اپلیکیشن بارآن تنها لازم است هر فرد حساب کاربری منحصر بفرد خود را بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال تمام سن و واجد شرایط اهلیت قانونی باشند می توانند اقدام به ساختن حساب کابری در بارآن کنند و کاربر بایستی نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نرم افزار بارآن وارد کند.
آیا تغییر زمان و محل کار در بارآن داریم؟
کاربران با ثبت نام در بارآن می پذیرند که قوانین و مقررات بارآن را به صورت کامل مطالعه نموده و پذیرفته اند، این قوانین در طول زمان ممکن است تغییر کند، فلذا استفاده ی کاربرانی که بصورت مستمر از بارآن استفاده می کنند به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات بارآن است.
پرداخت و محاسبه دستمزد به چه صورت است؟
پرداخت هزینه ی سرویس حمل فقط از طریق روشهای که توسط بارآن مشخص می شود می تواند صورت گیرد. این روشها عبارتند از پرداخت اعتباری از داخل برنامه موبایل، پرداخت اینترنتی و پرداخت نقدی به راننده
درخواست مرخصی چه شرایطی دارد؟
کاربر می پذیرد که بارآن خدمات حمل و نقل نیست بلکه تنها یک خدمات نرم افزاری است که ارتباط بین مشتریان و رانندگان را جهت توافق بر انجام جابه جایی محموله فراهم می کند. در سرویس بارآن راننده مختار است که یک درخواست حمل را بپذیرید و یا رد کند، همچنین مسافر مختاراست پس از ارسال درخواست حمل و مشخص شدن راننده و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطه ی مبدا، خدمات حمل را انجام دهد یا خیر،،، فلذا هر سرویس حمل که کاربر یا سفارش دهنده بار، با راننده انجام میدهد به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین راننده و کاربر (مالک بار) در نظر گرفته میشود .
برای درخواست مساعده چه باید کرد؟
کاربرمی پذیرد هیچوقت در خواست بارآن ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس حمل را داشته باشد. کاربر یا سفارش دهنده ی بار، اگر پس از ارسال در خواست حمل و پذیرش درخواست توسط یک راننده، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا سرویس حمل، در زمان مشخص حضور پیدا نکند، و راننده اگر پس از قبول یک درخواست حمل، درخواست را لغو کند و یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان مبداء سرویس حمل حضور پیدا نکند ؛ شرکت می تواند به علت عدم رعایت مقررات بارآن که منجر به آسیب رسیدن به شهرت و اعتبار کاری او خواهد شد، هزینه ای به تشخیص خود، به عنوان جریمه از اعتبار انها کسر یا از کاربران وصول کند.
قوانین انضباطی سفیران بارآن چیست؟
1. اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح ذیل می باشد : 2. مشتریان : افرادی که در سامانه بارآن جهت حمل و نقل یک مرسوله یا بار از یک مبداء به یک مقصد، ثبت نام کرده اند و قصد انجام جابجایی آن را دارند. 3. مسئول حمل : افرادی که در سامانه بارآن به منظور حمل و نقل مرسوله و یا بار ثبت نام کرده اند و قصد انجام جابجایی ها درون سامانه را دارند. 4. کاربران : مسئولان حمل و درخواست کنندگان حمل بار 5. حساب کاربری : حسابی است که افراد برای استفاده از سامانه بارآن در نرم افزار بارآن ایجاد می کنند. 6. اعتبار : مبلغی است که کاربران در حساب کابری خود جهت استفاده از سرویس بارآن دارند . 7. شرکت : ارائه دهنده سرویس بارآن 8. سامانه : اپلیکیشن ارائه شده توسط شرکت جهت انجام خدمات حمل و نقل 9. برای استفاده از اپلیکیشن بارآن تنها لازم است هر فرد حساب کاربری منحصر بفرد خود را بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال تمام سن و واجد شرایط اهلیت قانونی باشند می توانند اقدام به ساختن حساب کابری در بارآن کنند و کاربر بایستی نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در نرم افزار بارآن وارد کند. 10. کاربران می پذیرند که اطلاعات خواسته شده از سوی بارآن را کاملا صحیح و به روز، وارد سامانه کنند. 11. هر فرد می تواند تنها یک حساب کاربری، بعنوان کاربر بارآن داشته باشد. 12. کاربران با ثبت نام در بارآن می پذیرند که قوانین و مقررات بارآن را به صورت کامل مطالعه نموده و پذیرفته اند، این قوانین در طول زمان ممکن است تغییر کند، فلذا استفاده ی کاربرانی که بصورت مستمر از بارآن استفاده می کنند به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات بارآن است. 13. کلیه مسئولیت حقوقی و قانونی بار سفارش داده شده و در حال حمل، بر عهده ی سفارش دهنده که حکم مالک بار را دارد، می باشد. 14. بار سفارش داده شده،جهت حمل، نباید هیچگونه منعیت قانونی و حقوقی شامل موارد ؛ کالای قاچاق،مواد خطرناک و منفجره، مواد مضر برای محیط زیست و انسان، مشروبات الکلی،مواد مخدر و هر نوع کالایی که مغایر با قوانین حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران است، داشته باشد. 15. در صورت نیاز به توجه خاص یا ایجاد شرایط خاص در هنگام حمل، برای کالا یا بار سفارش داده شده، کاربر میبایست شرکت را به صورت کامل از جزئیات چگونگی حمل آگاه نماید.
شرایط خروج از بارآن چیست؟
هرگونه عدم رعایت قوانین ویا سوءاستفاده به قصد یاغیرعمد از مقررات و خدمات بارآن منع قانونی داشته و عواقب ناشی از این سوءاستفاده یا بی توجهی بر عهده ی کاربر می باشد و کاربر متضمن جبران کلیه ی خسارات ناشی از این افعال می باشد.
ثبت نام سفیر