راهکارحمل و نقل کسب کارشما


پیک در اختیاردر دسترس بودن و سرعت در ارسال سفارشات مدنظر کسب و کارهایی که ارسال بیرون بر دارند میباشد. با این سرویس، سفیر همیشه در دسترس شماست.

پیک اشتراکیاگر هم در دسترس بودن هم هزینه ارسال کمتر برای شما اهمیت دارد، سرویس اشتراکی بهترین راه حل برای شماست. در این سرویس سفیر در محدوده شما و آماده جابجایی سفارشات شما میباشد.

سرویس تجمیعیارسال گروهی سفارشات ، برای فروشگاه های آنلاین بهترین راهکار است. با این سرویس سفارشات شما در ساعات خاصی جمع آوری و ارسال میشود که باعث میشود هزینه کمتری بپردازید.

بزودی

پست آنبرای ارسال بین شهری دیگر نیازی به مراجعه به پست ندارید. با این سرویس سفارشات شما تحویل پست خواهد شد و کدرهگیری به شما داده میشود.

راهکارحمل و نقل کسب کارشما


پیک در اختیاردر دسترس بودن و سرعت در ارسال سفارشات مدنظر کسب و کارهایی که ارسال بیرون بر دارند میباشد. با این سرویس، سفیر همیشه در دسترس شماست.

پیک اشتراکیاگر هم در دسترس بودن هم هزینه ارسال کمتر برای شما اهمیت دارد، سرویس اشتراکی بهترین راه حل برای شماست. در این سرویس سفیر در محدوده شما و آماده جابجایی سفارشات شما میباشد.

سرویس تجمیعیارسال گروهی سفارشات ، برای فروشگاه های آنلاین بهترین راهکار است. با این سرویس سفارشات شما در ساعات خاصی جمع آوری و ارسال میشود که باعث میشود هزینه کمتری بپردازید.

بزودی

پست آنبرای ارسال بین شهری دیگر نیازی به مراجعه به پست ندارید. با این سرویس سفارشات شما تحویل پست خواهد شد و کدرهگیری به شما داده میشود.

دانلود نرم افزار بارآن

مجموعه ها

دریافت مستقیم

سفیران

افرادی که وظیفه تغییر را برعهده دارنددرآمد تضمینی و خالص


جوایز ویژه باشگاه سفیران


تعمیرگاه اختصاصی و اعتباری


امکان فعالیت در هر ساعت شبانه روز


سفیران

افرادی که وظیفه جابجایی را برعهده دارند


درآمد تضمینی و خالص


جوایز ویژه باشگاه سفیران


تعمیرگاه اختصاصی و اعتباری


امکان فعالیت در هر ساعت شبانه روز


شرکای تجاری

شما میتوانید جهت جابجایی مرسوله های خود تا وزن ۵۰ کیلوگرم از پیک موتوری استفاده نمایید . جابجایی سریع جهت مرسوله های کوچک توسط این سرویس پشتیبانی می شود.
ثبت نام سفیر