دوستان خودتان را سفیر بارآن کنید و 300 هزارتومان پاداش دریافت کنید:
1 – دوستتان را به بارآن دعوت کنید 
در نرم افزار بارآن راننده، در قسمت پاداش، نام، نام خانوادگی و شماره تماس دوستتان را وارد کنید.
2- دوستتان ثبت نام میکند.
دوست شما برای ثبت نام باید به دفتر بارآن مراجعه کند.
3 – بعد از 30 روز کارکرد، پاداش شما واریز می‌گردد.
پاداش شما در حقوق ماه بعد برای شما واریز می‌گردد.
ثبت نام سفیر