دوستان خودتان را سفیر بارآن کنید و 500 هزارتومان پاداش دریافت کنید:

 

 

1 – دوستتان را به بارآن دعوت کنید
در نرم افزار بارآن راننده، در قسمت پاداش، نام، نام خانوادگی و شماره تماس دوستتان را وارد کنید.

2- دوستتان ثبت نام میکند.
دوست شما برای ثبت نام باید به دفتر بارآن مراجعه کند.

3 – بعد از 30 روز کارکرد، پاداش شما واریز می‌گردد.

پاداش شما در حقوق ماه بعد برای شما واریز می‌گردد.