پاداش 1.5 میلون تومانی برای سفیران وفادار بارآن:

 

در نظر داریم به پاس قدردانی از همراهی شما سفیران بارآن، از این پس برای سفیرانی که حداقل 3 ماه با بارآن همکاری دارند، به صورت سالانه پاداش وفاداری پرداخت کنیم.
به عنوان مثال اگر یک سفیر به مدت یک سال در بارآن با شیفت 12 ساعته مشغول به کار باشد و حداکثر 30 روز در سال مرخصی گرفته باشد، پاداش وفاداری یک میلیون و پانصد هزارتومانی را دریافت می‌کند.

این پاداش با توجه به میزان سابقه فعالیت هر فرد، روزهای کارکرد و ساعت کارکرد هر فرد متغیر است و هنگام پرداخت مقدار آن محاسبه می شود.

شرایط و قوانین دریافت پاداش وفاداری سفیران بارآن:

  1. پاداش وفاداری با توجه به سابقه کاری، روز کارکرد و ساعت کاری هر سفیر متفاوت می‌باشد.
  2. سابقه کاری فقط برای افرادی محاسبه می‌شود که به صورت متوالی با بارآن همکاری داشته‌اند.
  3. در صورتی که سفیر سابقه کاری لازم را داشته باشد، ولی تعداد روز کارکردش به حد نصاب نرسیده باشد، پایه عیدی بر اساس یک پله قبل‌تر محاسبه می شود.
  4. پاداش وفاداری از تاریخ 15 تا 20 فروردین 1402 برای سفیران واریز می‌گردد.
  5. حداکثر زمان مجاز برای نگهداری سابقه کاری 15 روز است. یعنی هر سفیر که بیش از 15 روز پیاپی در بارآن فعال نباشد، سابقه کاری‌اش از بین می‌رود.
    تبصره: در صورت عدم همکاری بیش از 15 روز به دلایلی همچون مریضی یا موارد خاص(با ارائه مدرک و تایید پشتیبانی) امکان تقدیم پاداش وجود دارد.
  6. در صورت خروج شما قبل از فروردین 1401 پاداش وفاداری به شما تعلق نمی‌گیرد.

این جدول بعنوان نمونه برای سابقه و ساعت کاری مختلف برای شما در نظر گرفته شده است.
به طور مثال اگر فردی یک سال سفیر 4 ساعته بارآن باشد و تا 30 اسفند 330 روز کارکرد داشته باشد، حداقل 528 هزارتومان پاداش دریافت میکند.
یا اگر فردی یک سال سفیر بارآن باشد و شیفت 8 ساعته داشته باشد 1 میلیون و 50 هزار تومان پاداش دریافت می‌کند.
سابقه های کاری کمتر از 12 ماه به نسبت همین جدول محاسبه و پاداش به شما عزیزان پرداخت می‌گردد.

 

حداقل سابقه کاری:
یک سال
دو سال
سه سال
شیفت 4 ساعته و 330 روز کارکرد
528,000
633,600
739,200
شیفت 6 ساعته و 330 روز کارکرد
792,000
950,400
1,108,800
شیفت 8 ساعته و 330 روز کارکرد
1,056,000
1,267,200
1,478,400
شیفت 10 ساعته و 330 روزکارکرد
1,320,000
1,584,000
1,848,000
شیفت 12 ساعته و 330 روز کارکرد
1,584,000
1,900,800
2,217,600