کدهای تخفیف بارآن مارکت ،
تخفیف خورد!

تا پایان دی ماه می توانید از قسمت جوایز باشگاه سفیران با پرداخت سکه ی کمتر کد تخفیف دریافت کنید و اقلام مصرفی خانوار خود را با قیمت پایین تری خریداری کنید.

تخفیف ها به شرح زیر است:

10 درصد تا سقف 100 تومان => 800 سکه با تخفیف دی ماه 700 سکه
25 درصد تا سقف 250 تومان => 2200 سکه با تخفیف دی ماه 2000 سکه
50 درصد تا سقف 500 تومان => 4400 سکه با تخفیف دی ماه 4000 سکه

همچنین برای خرید از بارآن مارکت می توانید به صورت تلفنی با شماره 09335524274 تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید!